At søge hjælp

Livet udvikler sig ikke altid, som vi håber. Ofte kan vi selv klare de udfordringer og vanskeligheder, vi støder på – andre gange kommer vi til kort.

For nogle mennesker er det mange små belastninger og bekymringer over tid, der i længden bliver overvældende. Andre har måske været udsat for overgreb, ulykker eller tab, der gør det svært at genvinde balancen.

Problemer med stress, depression og angst, eller en udpræget tendens til at bekymre sig kan tage overhånd og gøre dagligdagen belastende.

For de fleste kræver det mod og overvindelse at tage den første kontakt til psykologen. Vi er mere fortrolige med at gå til lægen. Men dit mentale velvære er mindst lige så vigtig som dit fysiske – og i øvrigt tæt forbundet. Det har stor betydning for din trivsel og dit velbefindende.

P.t. lukket for tilgang af nye klienter.

Bodil Bruntse

Samtaler

Jeg tilbyder samtaler med unge og voksne.

Individuelle samtaler

De mest almindeligt forekommende problemstillinger, jeg møder i min praksis er alle variationer af stress, krisetilstande, tab og sorg, livet med kroniske sygdomme, traumer, angst, depression og relationelle udfordringer.

Det kan også være livsvilkår, man ikke kan ændre på, som man har brug for at håndtere og komme overens med.

Søvnproblemer optræder hos mange.

Unge

Som ung kan du være særlig plaget af usikkerhed, ensomhed, sociale vanskeligheder og/eller en følelse af utilstrækkelighed. Mange unge går med deres bekymringer og vanskeligheder for sig selv.

Fra mit arbejde i Åbne Rådgivninger for Unge har jeg god erfaring med, at selv et kortere samtaleforløb kan have stor betydning.

Par

Som par oplever I måske, at I gang på gang løber ind i de samme konflikter og skænderier. I kan gå i tanker om skilsmisse – eller om, hvordan I bedst får jeres forhold og familie til at lykkes.

Herunder kan du læse mere om:

 • Stress og udbrændthed
 • Traumer og kriser
 • Depression
 • Angst
 • Søvn
Stress og udbrændthed

Hvis du har stress, er det et udtryk for, at du gennem længere tid har været for belastet. Årsagen til stress kan skyldes belastninger i privatlivet, i arbejdslivet eller begge steder.

Stress kan forekomme i både lettere og sværere grad.

Når man er under pres i for lang tid, ødelægges den naturlige evne til hvile og restitution. Du mærker det måske som rastløshed, koncentrationsbesvær, problemer med hukommelsen samt vanskeligheder med at bevare overblikket og løse problemer.

Andre tegn på, at du er overbelastet kan være fysiske f.eks. i form af søvnproblemer, træthed, muskelspændinger og svimmelhed.

Vejen tilbage fra et liv med stress kan være kortere eller længere afhængigt af omstændighederne.

Formålet med samtalerne er:

 1. at give dig indsigt i mekanismerne bag din nuværende situation.
 2. arbejde med her-og-nu løsninger for at nedbringe dit stress niveau og bedre din trivsel
 3. Sammen planlægge tilbagevenden til skole, studie eller arbejde, hvis du har været helt eller delvist sygemeldt
 4. Forebyggelse af tilbagefald

Jeg har mange års erfaring i behandling af stress i alle grader.

Traumer og kriser

At befinde sig i en krise kan være forvirrende og foruroligende.

Det er naturligt at reagere følelsesmæssigt på belastende oplevelser, og det kan tage tid at bearbejde dem og finde sig til rette.

Hvad der gør en hændelse traumatisk, og hvordan vi mennesker reagerer, er afhængigt af mange forskellige forhold.

Jeg specialiserer mig i krisehjælp, og i at forstå og behandle følgevirkningerne efter traumer.

Depression

Alle mennesker uanset køn, alder og social status kan blive ramt af depression.

Tanker kører i ring. Beslutninger og udfordringer kan synes uoverkommelige. Man kan have let til tårer eller være mere opfarende og irritabel end normalt. Manglende glæde og lyst er almindeligt. Man kan føle sig fastlåst i situationen og ikke ane, hvordan man kommer videre.

Selv om symptomerne ligner hinanden, kan det være vidt forskelligt, hvad der fører til depression for den enkelte. Sammen undersøger vi, hvad der ligger bag de depressive symptomer, hvad der skal til for, at du får det bedre, og ikke mindst hvordan du kan undgå tilbagefald.

Angst

Angst er et grundvilkår og kan give sig udtryk på forskellig måde. Vi genkender det i dagligdagen som lejlighedsvise  “sommerfugle i maven” eller som bekymring og ængstelse, når vi står overfor udfordringer, der er på kanten af, hvad vi kan klare.

Bekymringer og ængstelse kan tage overhånd og blive en belastning i dagligdagen. Angst og fobier kan få os til at ændre vaner og adfærd i forsøget på at undgå de ubehagelige følelser – og stik mod hensigten kan angstfølelsen og de situationer, den forekommer i, vokse ukontrollabelt.

I samtalerne omkring angst fokuserer vi især på at forstå, hvad der udløser den, hvad der vedligeholder den, hvad der bryder mønstret og hvordan du bedst kan håndtere den.

Søvn

Søvn har betydning for trivsel og velvære. Den gode nattesøvn er helende for krop og sjæl, og når man er veludhvilet, føles det mere overkommeligt at løse de daglige udfordringer.

Der kan være mange grunde til at søvnen ikke er god. Mennesker, der lider under stress, depression og angst oplever ofte vedholdende problemer med at sove. Bekymringer og tanker, der kører i ring, kan gøre det svært at finde ro.

Man kan have problemer med at falde i søvn, problemer med afbrudt søvn – eller måske vågner man flere timer, før man skal op.

Jeg har god erfaring med at afhjælpe søvnproblemer i forbindelse med samtaleforløb.

Profil

Jeg har i en årrække arbejdet med:

 • Børn, unge og deres familier
 • Daginstitutioner, skoler og specialtilbud
 • Efteruddannelse, supervision og kursusvirksomhed
 • Psykoterapi med unge og voksne

I det daglige arbejder jeg integrativt. Det vil sige, at jeg anvender teorier og metoder, der giver mening og er brugbare i forhold til det enkelte menneske og den aktuelle problemstilling.

Jeg er meget inspireret af både dynamisk psykoterapi, systemisk teori, strategisk (løsningsfokuseret) terapi, kognitiv terapi samt eksistentiel teori og terapi.

Jeg er opdaterer løbende mine kompetencer gennem fortsat efter- og videreuddannelse.

Jeg har taget en del af min efteruddannelse i USA, hvor jeg bl.a. har lært at anvende metoder, der er særdeles velegnede i behandlingen af krisetilstande, stress, traumer, angst og depression samt problemer med søvn.

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål, eller hvis du ønsker at aftale tid til en samtale.

Min praksis ligger centralt i Kgs. Lyngby i indbydende lokaler.

Lyngby Hovedgade 35, 2.sal
2800 Kgs. Lyngby

Telefon: 2712 6075
Email: psykolog@bodil-bruntse.dk

Praktisk information

Jeg har ikke overenskomst med sygesikringen, hvilket betyder, at du ikke kan bruge en almindelig henvisning til psykologbehandling fra lægen hos mig.

Jeg kan indberette til ´danmark´, hvis du er medlem og `danmark` giver tilskud til din problemstilling.

Hvis du har en sundhedsforsikring, hvor du selv må vælge en psykolog, bedes du medbringe brev eller mail med din bevilling ved første samtale.

Priser

Individuel konsultation (50 minutter) kr. 1.100,-

Der betales i forbindelse med fremmøde via MobilePay 10527 eller hvis aftalt via netbank. Undtagelser herfra er afregninger med sundhedforsikringer.

Afbud

Senest dagen før kl 16. Ved senere afbud betales fuld pris.

Vedr. Covid-19

Afhængigt af smittetrykket kan samtaler blive omlagt til video – eller telefonsamtaler eller hvis vejret tillader det til ‘walk and talk’.

I forbindelse med samtaler i klinikken kan du blive bedt om at bære mundbind, eller hvis du er undtaget visir.

Vores venteværelse er lille, og er lukket i øjeblikket: kom derfor gerne tæt på din aftalte tid, så du kan gå direkte ind på mit kontor.

Klinikken udluftes, afsprittes og rengøres efter sundhedsstyrelsens anbefalinger.