At søge hjælp

Livet udvikler sig ikke altid, som vi håber. Ofte kan vi selv klare de udfordringer og vanskeligheder, vi støder på – andre gange kommer vi til kort. Måske befinder du dig i en situation, hvor det er vanskeligt at komme videre ved egen hjælp, og du har brug for noget mere og en anden type hjælp end den, du kan få fra venner og familie.

For nogle mennesker er det mange små belastninger og bekymringer over tid, der i længden bliver overvældende. Andre har måske været udsat for overgreb, ulykker eller tab, der gør det svært at genvinde balancen.

Problemer med stress, depression og angst, eller en udpræget tendens til at bekymre sig kan tage overhånd og gøre dagligdagen belastende.

Som psykolog er jeg særlig uddannet til at hjælpe dig med at forstå, bearbejde, håndtere og komme overens med menneskelige problemstillinger.

Jeg samarbejder med forskellige forsikringer, men har ikke overenskomst med sygesikringen.

bodil-bruntse

Samtaler

Jeg tilbyder samtaler med unge og voksne. Desuden tager jeg imod børn afhængigt af alder og problemstilling.

Individuelle samtaler

Du er velkommen til at henvende dig både med et ønske om personlig udvikling og vækst – og med det, der giver anledning til vanskeligheder og manglende trivsel i det daglige. Det kan også være problemer med, hvordan man håndterer og kommer overens med livsvilkår, man ikke kan ændre på.

De mest almindeligt forekommende problemstillinger, jeg møder i min praksis, er alle variationer af stress, krisetilstande, sorg, traumer, PTSD, angst og depression.

Unge

Som ung kan du være særlig plaget af usikkerhed, ensomhed, sociale vanskeligheder eller en følelse af utilstrækkelighed. Mange unge går alene rundt med deres bekymringer og vanskeligheder. Fra mit arbejde i Åbne Rådgivninger for Unge har jeg god erfaring med at hjælpe unge.

Par

Som par oplever I måske, at I gang på gang løber ind i de samme konflikter og skænderier. I kan gå i tanker om skilsmisse – eller om, hvordan I bedst får jeres forhold og familie til at lykkes. Der kan også være bekymringer omkring børnene, og måske har I brug for hjælp til jeres rolle som forældre.

Du kan læse mere om nogle af de problemstillinger, jeg møder i min praksis, i boksene herunder. Klik på titlen, så folder teksten sig ud.

Stress og udbrændthed

Stress er udtryk for, at du gennem længere tid har været for belastet enten derhjemme, på arbejdspladsen eller begge steder.

For mange stressramte er en sygemelding resultatet af en lang periode, hvor de ydre eller indre krav umærkeligt er blevet større. Samtidig er der ofte blevet mindre af det, der giver glæde og velvære i dagligdagen.

Når man er under pres i for lang tid, ødelægges den naturlige evne til hvile og restitution. Kroppen går ubemærket over i en form for konstant alarmberedskab, hvilket fx kan mærkes i form af rastløshed, koncentrationsbesvær samt vanskeligheder med at bevare overblikket og løse problemer.

Andre tegn på, at du er overbelastet, kan være fysiske f.eks. i form af søvnproblemer, muskelspændinger eller angstsymptomer. Mange har også depressive symptomer.

Vejen tilbage fra et liv med stress kan være kortere eller længere afhængigt af omstændighederne. Formålet med samtalerne er at give dig indsigt i mekanismerne bag din nuværende situation. Vi vil i fællesskab finde frem til forskellige muligheder for at forandre den. Vi vil både arbejde med her-og-nu løsninger og sammen vurdere, hvad der kræves af langsigtede strategier for at forhindre tilbagefald.

Traumer og kriser

Hvad der gør en hændelse traumatisk, og hvordan vi mennesker reagerer, er afhængigt af mange forskellige forhold.

Nogle hændelser optræder som voldsomme katastrofer, der involverer mange mennesker. Men der findes også de personlige katastrofer i form af fx uventede dødsfald, afskedigelser, skilsmisser og kritisk sygdom. Nogle kan for nyligt have oplevet en traumatisk hændelse, der gør det svært at fungere i hverdagen igen. Andre har oplevet overgreb, misbrug og omsorgssvigt, hvis følgevirkninger de til stadighed påvirkes af.

Det er naturligt at reagere følelsesmæssigt på belastende oplevelser, og det kan tage tid at bearbejde dem.

For omgivelserne kan det være svært at forstå rækkevidden og følgerne af det, du har oplevet. Du kan fejlagtigt tro, at dine reaktioner betyder, at der er noget helt galt med dig.

Jeg specialiserer mig i at forstå og behandle følgevirkningerne efter traumatiske hændelser.

Depression

Alle mennesker uanset køn, alder og social status kan blive ramt af depression.

Man orker ikke det samme, som man plejer. Små udfordringer kan synes uoverkommelige. Det negative syn tager overhånd, og man kan have let til tårer eller være mere opfarende og irritabel end normalt. Manglende glæde og lyst er almindeligt. Man kan føle sig fastlåst i situationen og ikke ane, hvordan man kommer videre.

Selv om symptomerne ligner hinanden, kan det være vidt for-skelligt, hvad der fører til depression for den enkelte. Sammen undersøger vi, hvad der ligger bag de depressive symptomer, hvad der skal til for, at du får det bedre, og ikke mindst hvordan du kan undgå tilbagefald.

Angst

Angst kan give sig udtryk på forskellig måde. Vi genkender det i dagligdagen som lejlighedsvise “sommerfugle i maven” eller som bekymring og ængstelse, når vi står overfor udfordringer, der er på kanten af, hvad vi kan klare.

Bekymringer og ængstelse kan tage overhånd og blive en belastning i dagligdagen. Angst og fobier kan få os til at ændre vaner og adfærd i forsøget på at undgå de ubehagelige følelser – og stik mod hensigten kan angstfølelsen og de situationer, den forekommer i, vokse ukontrollabelt.

Angst kan også vise sig som panikangst med galoperende hjerte, stakåndethed og svimmelhed ledsaget af frygten for at dø.

Mange mennesker oplever fysiske symptomer på angst i forbindelse med andre stressbelastninger. Disse kan f.eks. være trykken for brystet, spændinger i hals, nakke og skuldre, smerter i solar plexus, svimmelhed og kvalme.

I samtalerne omkring angst fokuserer vi især på at forstå, hvad der udløser den, hvad der vedligeholder den, hvad der bryder mønstret og hvordan du bedst kan håndtere den.

Søvnproblemer

Søvn har betydning for vores velvære. Den gode nattesøvn er helende for krop og sjæl, og når man er veludhvilet, føles det mere overkommeligt at løse de daglige udfordringer.

Der kan være mange grunde til, at søvnen ikke er god. Mennesker, der lider under stress, depression og angst, oplever ofte vedholdende problemer med at sove. Bekymringer og tanker, der kører i ring, kan gøre det svært at finde ro.

Man kan have problemer med at falde i søvn, problemer med afbrudt søvn – eller måske vågner man flere timer, før man skal op.

Jeg arbejder ofte med at forbedre søvnen i forbindelse med samtaleforløb og har gode erfaringer herfra.

Spørgsmål? Ring og hør mere på 27126075

Coaching

Et coaching-forløb består bl.a. af løsningsfokuserede samtaler, der tager afsæt i dit ønske om forandring. Det kan være, du har et bestemt mål, du ønsker at gå efter – eller måske har du en mere diffus fornemmelse og er usikker på, i hvilken retning du skal.

Som du sikkert allerede har opdaget, viser ønsket om forandring ikke i sig selv vejen dertil. Du kan have glæde af at blive mere afklaret omkring det, du ønsker, og hvilke betydninger og konsekvenser det kan have. Frem for alt kan du få dit ønske gjort mere konkret og virkelighedsnært.

Undervejs vil vi arbejde med en afklaring af din vision, din motivation, dine ressourcer og kompetencer samt mulige forhindringer. Vi vil se på delmål, og på hvordan du skridt for skridt kommer dem nærmere.

Profil

Jeg er autoriseret psykolog med fuldtidspraksis i Lyngby.

Jeg har i en årrække arbejdet med: Børn, unge og deres familier, daginstitutioner, skoler og specialtilbud, efteruddannelse, supervision og kursusvirksomhed, psykoterapi med unge og voksne.

Teoretisk står jeg på et fundament af dynamisk psykoterapi, hvor jeg især er optaget af tilknytningsteori og selvpsykologien – men i det daglige arbejder jeg integrativt.

Det vil sige, at jeg anvender teorier og metoder, der giver mening og er brugbare i forhold til det enkelte menneske og den aktuelle problemstilling.

Jeg er meget inspireret af systemisk teori, strategisk (løsningsfokuseret) terapi, kognitiv terapi samt eksistentiel teori og terapi.

Jeg opdaterer løbende mine kompetencer gennem fortsat efter- og videreuddannelse, og jeg er under specialisering i psykotraumatologi og psykoterapi.

Jeg har taget en del af min efteruddannelse i USA, hvor jeg har lært at anvende metoder, der er velegnede i behandlingen af krisetilstande, stress, PTSD, traumer, angst og depression samt problemer med søvn.

Medlem af

Dansk Psykolog ForeningSelskab for Psykotraumatologi (Krise- og Katastrofepsykologisk Selskab)Dansk Psykoterapeutisk Selskab for PsykologerPsykologfagligt Selskab for Klinisk Hypnose og EMDR Danmark.

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål, eller hvis du ønsker at aftale tid til en samtale.

Jeg har praksis centralt i Lyngby.

Lyngby Hovedgade 35, 2.sal
2800 Kgs. Lyngby

Telefon: 2712 6075
Email: psykolog@bodil-bruntse.dk

Priser

Individuel konsultation (50 minutter) kr. 950,-
Forældrekonsultation (50 minutter) kr. 950,-
Konsultation for par (2 x 50 minutter) kr. 1900,-

Ved afbud

Meld afbud snarest muligt og senest dagen før kl. 16. Ved senere afbud betales fuld pris.